USTROJ STUDIJA, PREDAVAČI I PREDAVAČICE


Sesije se održavaju hibridno – uživo, u Varaždinu i na daljinu (putem Zooma).

Studij traje četiri godine, od čega prva godina pruža elementarnu edukaciju te je organizirana u 8 sesija, od čega su 3 intenzivi (dvodnevni ili trodnevni slijed izobrazbe).
Za osnovnu izobrazbu dovoljno je završiti prvu godinu.

Za dublje uranjanje u mogućnosti pripovijedanja, rad na vlastitom usavršavanju te oblikovanju vlastitog pripovjednog izraza, preporučamo nastavak studija.
Druga, treća i četvrta godina su fakultativne te su organizirane su u module.

Više o koncepciji Studija, iskustvima polaznika 1. i 2. generacije možete saznati ovdje: iz snimke Informativnog susreta o Studiju (rujan 2021.).

Što su “sesije”?

Studij je organiziran u sesije (lat. sessio: sjedenje, sjedište). To dan kada se održavaju predavanja/vježbe/radionice, a održavaju se subotom, jednom mjesečno, u Varaždinu.
U II. semestru jednom ili dva puta gostujemo te “privremeno selimo” po jednu sesiju u Zadar i Zagreb.
Nastavu održavamo hibridno: uživo i putem aplikacije Zoom, te putem portala za učenje na daljinu.

Sesije se sastoje od:
– stručnih predavanja izlagača: sveučilišnih profesora (antropologije, etnologije, usmene književnosti, pedagogije, dramske pedagogije i dr.) i stručnjaka s bogatim iskustvom, te profesionalnih i amaterskih pripovjedača… s kojima surađujemo već 5 godina
– vježbi
– samostalnih radova te
– učenja na daljinu (portali za “online” učenje).

Tijekom studija organiziraju se i dva stručna putovanja (terenska nastava) ako prilike/okolnosti to dopuste.

Što nakon završene prve godine?

Nakon završenoga studija (I. godine) polaznici dobivaju diplomu (certifikat), tj. uvjerenje udruge o stečenim kompetencijama te broju odslušanih sati sa specifikacijama te naslov “majstor pripovjedač / majstorica pripovjedačica”, a nakon druge godine, naslovu se pridružuje specijalizirano područje, npr. “majstorica pripovjedačica narodnih priča”.
Polaznici mogu upisati nastavak Studija gdje se posvećuje više vremena specijalizacijama (područja pripovijedanja) te drugim pomoćnim vještinama koje bi pripovjedač/pripovjedačica trebali vladati u istraživanju svoje priče, pripremanju za pripovijedanje te samostalnoj organizaciji svoga nastupa ili programa.

Druga, treća i četvrta godina organizirane su tako da pružaju podršku u usavršavanju u jednom od užih, specijaliziranih područja rada (polaznik odabire izborne module).

PRVA SESIJA prve godine (6. generacija) započinje 14. rujna 2024. uz prethodnu obavijest.
U rujnu se zaključuju upisi, čemu prethode motivacijski razgovori te zajednički alumni susret s prethodnim generacijama kada odgovaramo na sva vaša pitanja.


Naši stalni predavači i okosnica Studija jesu:

dr. sc. Martina Hranj, voditeljica Studija (099 796 94 69)
Aleksandra Damjanić, mag. educ. hrvatskog jezika i bibliotekarstva, tajnica Studija i asistentica (091 568 67 15)

Ivana Zrilić, PR
Željana Buljat, voditeljica 2. godine
Ivana Šalinović, voditeljica 3. godine
Vedrana Grgić, voditeljica 4. godine
Sanja Grgina, umjetnička voditeljica Studija

te abecednim redom:
Elizabeta Alković
mr. sc. Ivana Bašić
doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj
Željana Buljat, majstorica pripovjedačica
dr. sc. Ines Carović
doc. dr. Jasmina Dvorski

dr. sc. Ivana Dvorski Lacković
Lidija Detić
Smiljana Čoh Leone
Špela Frlic
Jasna Held
Andreja Krenek, majstorica pripovjedačica
dr. sc. Jelena Marković
Matilda Marković, učiteljica savjetnica hrvatskoga jezika, univ. spec. dramske pedagogije

Ivanka Ferenčić Martinčić, majstorica pripovjedačica
Una Mitrovski, mag. educ. hrvatskog jezika i fonetike
Marijana Mrvoš, majstorica pripovjedačica
Martina Pisciali
Arijana Plahutar
Jelena Premec, majstorica pripovjedačica
Micaela Sauber
Ivana Šalinović, majstorica pripovjedačica
TIGROM, centar za terapiju igrom: Kristina Vučinić i Irena Peroš Grgos

prof. dr. sc. Maja Verdonik
doc. dr. sc. Ines Virč
Lorena Vlahovski
Damir Vučić
Ivana Zrilić, majstorica pripovjedačica
Jasmina Žiljak Ilinčić, mentorica na prvoj godini

Ustrojstvo po godinama:

  1. Prva godina: devet kolegija u osam sesija, od čega su tri intenzivi (dvodnevni i trodnevni slijed izobrazbe).
  2. Druga godina: četiri modula (dva temeljna modula: PRIPOVIJEDANJE HRVATSKIH NARODNIH BAJKI I PRIČA te KOMUNIKACIJA PRIČOM – STVARANJE OSOBNOGA PRIPOVJEDNOG IZRAZA, jedan izborni te jedan modul s praktikumima)
  3. Treća godina: četiri modula (dva temeljna modula: PRIPOVIJEDANJE SLAVENSKIH BAJKI I PRIČA te PRIPOVIJEDANJE I MARKETING U KULTURI I BAŠTINI; jedan izborni te jedan modul s praktikumima)
  4. Četvrta godina: četiri modula (dva temeljna modula: PRIPOVIJEDANJE MITOVA I LEGENDI te PRIPOVIJEDANJE (AUTO)BIOGRAFSKIH PRIČA; jedan izborni te jedan modul s praktikumima). 

    Svim polaznicima obavezno je pohađanje trodnevne Konferencije o pripovijedanju (u rujnu svake godine).
KOLEGIJI tijekom prve godine  Nositelji / izvoditelji kolegija
Uvod u pripovijedanjedr. sc. Martina Hranj
dr. sc. Jelena Marković Arijana Plahutar
Struktura priče i njezina važnost u komuniciranjudoc. dr. Jasmina Posavec
dr. sc. Martina Hranj, dr. sc. Jelena Marković, Aleksandra Damjanić, mag. educ. hrvatskog jezika i bibliotekarstva
Kompetencije pripovjedača I. (od tragača za pričom do izvedbe)Jasmina Aleksandra Žiljak
dr. sc. Martina Hranj
Lorena Vlahovski
Kompetencije pripovjedača II.  (glas i govor)dr. sc. Ines Carović,
Una Mitrovski, mag. educ. hrvatskog jezika i fonetike
Kompetencije pripovjedača III. (osobitosti različitih pripovjedačkih praksi)doc. dr. sc. Ines Virč
dr. sc. Martina Hranj
Špela Frlic, Martina Pisciali
Ivanka Ferenčić Martinčić, Jelena Premec, Marijana Mrvoš, Elizabeta Alković, Andreja Krenek – majstorice pripovjedačice
Biblioterapijski pristup u kreativnom pripovijedanjumr. sc. Ivana Bašić
dr. sc. Martina Hranj
Ivana Šalinović
Pripovjedačke, dramske i srodne metode te igrifikacijadoc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj
Matilda Marković, učiteljica savjetnica hrvatskoga jezika, univ. spec. dramske pedagogije
dr. sc. Martina Hranj
Kristina Vučinić i Irena Peroš Grgos (TIGROM, centar za terapiju igrom)
Kompetencije pripovjedača IV. (od tradicije do suvremene uporabe pripovijedanja)dr. sc. Ines Virč
dr. sc. Martina Hranj
Jasna Held, Micaela Sauber
Ivanka Ferenčić Martinčić, majstorica pripovjedačica
  Završni rad (rad s mentorom)Jasmina Aleksandra Žiljak (mentorica)
dr. sc. Martina Hranj (komentorica)
Aleksandra Damjanić, Una Mitrovski
TEMELJNI MODULINositelji / izvoditelji modula
PRIPOVIJEDANJE HRVATSKIH NARODNIH BAJKI I PRIČAdr. sc. Martina Hranj
Željana Buljat
KOMUNIKACIJA PRIČOM – STVARANJE OSOBNOG PRIPOVJEDNOG IZRAZAdr. sc. Martina Hranj
PRIPOVIJEDANJE SLAVENSKIH BAJKI I PRIČA Andreja Krenek
Lorena Vlahovski
PRIPOVIJEDANJE I MARKETING U KULTURI I BAŠTINImr. sc. Martina Ferenčić
Ivanka Ferenčić Martinčić
PRIPOVIJEDANJE MITOVA I LEGENDI Aleksandar Bančić
dr. sc. Martina Hranj
PRIPOVIJEDANJE (AUTO)BIOGRAFSKIH PRIČA  Vedrana Grgić
dr. sc. Martina Hranj
IZBORNI MODULINositelji / izvoditelji modula
PRIPOVIJEDANJE TERAPEUTSKE PRIČEdr. sc. Eva Brlek
Elizabeta Alković
BIBLIOTERAPIJSKI PRISTUP PRIPOVIJEDANJUmr. sc. Ivana Bašić
dr. sc. Martina Hranj
Ivana Šalinović
BIBLIJSKO PRIPOVIJEDANJEdr. sc. Martina Hranj
POSLOVNO PRIPOVIJEDANJEdr. sc. Martina Hranj
PRIPOVIJEDANJE ZA DJECU I MLADE Jasmina Aleksandra Žiljak
Željana Buljat
Jelena Premec
PRIPOVIJEDANJE ZA ODRASLEMarijana Mrvoš
PRIPOVIJEDANJE PRILAGOĐENO GLUHIM OSOBAMASanja Grgina
PRIPOVIJEDANJE PRILAGOĐENO SLIJEPIM OSOBAMASanja Grgina
PRIPOVIJEDANJE I ČITATELJSKI KLUBIvana Šalinović
NOVO PRIPOVIJEDANJE BAJKI KROZ FEMINISTIČKO ČITANJEIvanka Ferenčić Martinčić
PRAKTIKUMINositelji / izvoditelji praktikuma
Umijeće govorenja i slušanjadr. sc. Martina Hranj
Sanja Grgina
Osnove glazbenog umijećaLidija Detić
Osnove umijeća pokreta i plesaDamir Vučić
Osnove likovnog umijeća i zapažanjaBojana Vukojević
Smiljana Čoh Leone
Osjetilni praktikumSanja Grgina
Marijana Mrvoš
Ivana Zrilić
Osnove poduzetništva i financijskoga planadr. sc. Ivana Dvorski Lacković
Osnove upravljanja osobnim vremenomdr. sc. Martina Hranj
Ivanka Ferenčić Martinčić
Osnove metodike i didaktikedoc. dr. sc. Jasmina Posavec
Arijana Plahutar
Osnove neuroznanosti i psihologijedr. sc. Eva Brlek
Biti prisutan – u sadašnjem trenutkudr. sc. Martina Hranj
Organizacija i upravljanje pripovjednim događajimaIvanka Ferenčić Martinčić
dr. sc. Martina Hranj
Pripovijedanje i društvene mrežeMarijana Mikulić Škrinjar
Pripovijedanje i književni tekstdr. sc. Martina Hranj
Ivanka Ferenčić Martinčić
Aleksandra Damjanić

Često postavljena pitanja i odgovori: ovdje.

PRIJAVNOM OBRASCU za upis šeste generacije 2024./2025. možete pristupiti ovdje.