Mladen M., Zagreb

Pripovijedanje je povratak korijenima: korijenima čovjeka kao pojedinca, korijenima zajednice kao cjeline, korijenima civilizacije koju danas imamo. Sve skupa povezuje jedino svojstvo koje čovjek ima od svih bića na zemlji: slušanje i pripovijedanje Žive Riječi. Ili jednostavnije rečeno: Pripovijedamo, dakle jesmo.
Hvala na prekrasnom iskustvu!