Jadranka Dunatov, Zadar

Čini se da danas praksa pripovijedanja doživljava renesansu i to mi je posebno drago. Pripovjedni tekstovi se trebaju promatrati u kontekstu njihove prezentacije. Upravo u tome mi je pomogao ovaj Studij!