Često postavljena pitanja i odgovori

Često postavljena pitanja odgovori

Gdje se održava Studij?
– U našem prekrasnom Varaždinu, gradu baroka, glazbe, cvijeća i… priča.

Kako je Studij koncipiran?
– Studij je ustrojen kao dio cjeloživotnoga obrazovanja, kao stručna edukacija. Iako dijeli sličnosti s ustrojem sličnih studija/edukacija/škola u Belgiji i Grčkoj, kurikul Studija je autorski rad naše udruge. Također, prema riječima FEST-a (Federation for European Storytelling), europske mreže pripovjedača, po mnogočemu je jedinstven (FEST ONLINE FORUM #5 – Storytelling Performance: How to build your career and Nurture the Art Form, 3. 9. 2020.).

Studij traje četiri godine, od čega prva godina pruža elementarnu edukaciju te je organizirana u 8 sesija, od čega su 3 intenzivi (dvodnevni ili trodnevni slijed izobrazbe).
Za osnovnu izobrazbu dovoljno je završiti prvu godinu.

Za dublje uranjanje u mogućnosti pripovijedanja, rad na vlastitom usavršavanju te oblikovanju vlastitog pripovjednog izraza, preporučamo nastavak studija.
Druga, treća i četvrta godina su fakultativne te su organizirane su u module (v. ustroj Studija).

Što su “sesije”?

Studij je organiziran u sesije (lat. sessio: sjedenje, sjedište). To dan kada se održavaju predavanja/vježbe/radionice, a održavaju se subotom, jednom mjesečno, u Varaždinu.
U II. semestru jednom ili dva puta gostujemo te “privremeno selimo” po jednu sesiju u Zadar i Zagreb.
Nastavu održavamo hibridno: uživo i putem aplikacije Zoom, te putem portala za učenje na daljinu.

Sesije se sastoje od:
– stručnih predavanja izlagača: sveučilišnih profesora (antropologije, etnologije, usmene književnosti, pedagogije, dramske pedagogije i dr.) i stručnjaka s bogatim iskustvom, te profesionalnih i amaterskih pripovjedača… s kojima surađujemo već 4 godine
– vježbi
– samostalnih radova te
– učenja na daljinu (portali za “online” učenje).

Tijekom studija organiziraju se i dva stručna putovanja (terenska nastava) ako prilike/okolnosti to dopuste.

Što nakon završene prve godine?

Nakon završenoga studija (I. godine) polaznici dobivaju diplomu (certifikat), tj. uvjerenje udruge o stečenim kompetencijama te broju odslušanih sati sa specifikacijama te naslov “majstor pripovjedač / majstorica pripovjedačica”, a nakon druge godine, naslovu se pridružuje specijalizirano područje, npr. “majstorica pripovjedačica narodnih priča”.
Polaznici mogu upisati nastavak Studija gdje se posvećuje više vremena specijalizacijama (područja pripovijedanja) te drugim pomoćnim vještinama koje bi pripovjedač/pripovjedačica trebali vladati u istraživanju svoje priče, pripremanju za pripovijedanje te samostalnoj organizaciji svoga nastupa ili programa.

Druga, treća i četvrta godina organizirane su tako da pružaju podršku u usavršavanju u jednom od užih, specijaliziranih područja rada (polaznik odabire izborne module).

PRVA SESIJA prve godine (5. generacija) započinje 16. rujna 2023. uz prethodnu obavijest.
U rujnu se zaključuju upisi, čemu prethode motivacijski razgovori te zajednički alumni susret s prethodnim generacijama kada odgovaramo na sva vaša pitanja.

O školarini
Školarina (godišnja) iznosi 850 € (6404.33 kn).
U iznos školarine uključena je kotizacija za Konferenciju, što znači da polaznici Studija ne plaćaju dodatne troškove kotizacije za Konferenciju.

POPUST na školarinu – više opcija:
Školarinu je moguće uplatiti u cijelosti (uz -5 % popusta što iznosi 807,50 € (6084.11 kn) ili u 8 rata (mjesečno 106.25 €  (800.54 kn)).
(Uz posebnu napomenu, moguće je plaćati školarinu u 10 rata: uz mjesečni iznos od 85 €).

Članovi udruge imaju popust -15 % za plaćanje u cijelosti (722,50 € / 5443.68 kn) ili -5 % za plaćanje u 8 rata (mjesečno 100,94 € / 760.53 kn).
Informirajte se kako postati naš član ovdje: https://forms.gle/WAAmw6ZG9jhGBpKP8)

Prilikom upisa uplaćuje se upisnina u iznosu od 13 eura/97.95 kn (do 15. 9. 2023.)
Upisnine su oslobođeni članovi udruge.

Školarina se uplaćuje na žiro račun udruge Kreativni studio “Logos”, A. Štera 19, Varaždin, najkasnije do 20. u mjesecu (za obročne uplate) na IBAN HR4223900011101001689.
Poziv na broj: 20092023
Opis plaćanja: “studij pripovijedanja – 5. generacija”

Kome je program Studija namijenjen?
– Svima koji se u svome radu nužno i često služe usmenim komuniciranjem. Najčešće su to odgojno-obrazovni djelatnici i oni koji rade s djecom i mladima: odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici – pedagozi, psiholozi, knjižničari, ravnatelji, animatori…

Međutim, mnogi naš program prepoznaju kao stručnu i profesionalnu priliku za osobni rast i razvoj u komuniciranju koji uključuje usmeno pripovijedanje (storytelling), strukturirano izlaganje bogato mentalnim slikama i osjetima koje ostavlja snažan dojam na slušatelja… Neki od naših polaznika usmjereni su na osobni razvoj isključivo kao pripovjedača/pripovjedačicu što najviše dolazi do izražaja u Završnom radu te nastavku Studija na višim godinama uz profiliranje u nekom od ponuđenih užih područja.
Ponosimo se da uz pomoć naših vrsnih predavača, eminentnih znanstvenika i stručnjaka s bogatim iskustvom, možemo pružiti individualnu podršku svakome polazniku te odgovoriti na njegove potrebe u osobnome razvoju u pripovijedanju.

PRIJAVNOM OBRASCU za upis pete generacije 2023./2024. možete pristupiti ovdje.